Wetenschappelijke publicaties Fleur Goister

 • Huwelijksvermogensrecht
  Het recht van preferentiële toewijzing versus het recht van terugname, Bericht aan het Notariaat, Brussel, Larcier, 2018, 16-25.
 • Echtscheiding
  Echtscheiding door onderlinge toestemming, Art. 1287 ev. Ger.W, in P. DAUW, D. SCHEERS en B. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding. Burgerlijk Procesrecht, III, Brussel, Larcier, 2018, 269-291 (co-auteur J. De Neys).
 • Onderhoudsgeld
  Uitkeringen tot levensonderhoud, Art. 1320 .-1322 Ger.W, in P. DAUW, D. SCHEERS en B. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding. Burgerlijk Procesrecht, III, Brussel, Larcier, 2018, 293-303 (co-auteur J. De Neys).
 • Burgerlijk Procesrecht en ADR
  Minnelijke oplossingen van geschillen, in N. CLYMANS (editor), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, IV.1 – 60.

Wetenschappelijke publicaties Joke De Neys

 • Echtscheiding
  Echtscheiding door onderlinge toestemming, Art. 1287 ev. Ger.W, in P. DAUW, D. SCHEERS en B. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding. Burgerlijk Procesrecht, III, Brussel, Larcier, 2018, 269-291 (co-auteur F. Goister).
 • Onderhoudsgeld
  Uitkeringen tot levensonderhoud, Art. 1320 .-1322 Ger.W, in P. DAUW, D. SCHEERS en B. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding. Burgerlijk Procesrecht, III, Brussel, Larcier, 2018, 293-303 (co-auteur F. Goister).
 • Verkeers-verzekeringsrecht
  Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Toevallig feit en niet geïdentificeerd voertuig – Editie oktober 2011 (S. VEREECKEN m.m.v. J. De Neys).