MEDIATION + NEGOTATION + THE BEST LAW PRACTICE – More than Average 

Family and Patrimonial Law,  26 years experience

Visie

Familiale conflicten zijn problemen die diep ingrijpen in uw persoonlijk leven zodat u steevast moet streven naar een snelle, evenwichtige, efficiënte en duurzame oplossing. In het familierecht is de wereld niet zwart-wit. U heeft er enerzijds  geen boodschap aan om te belanden in een nodeloze vechtprocedure , terwijl er anderzijds juridisch toch veel moet geregeld worden. Het raadplegen van de juiste expert, advocaat, bemiddelaar of notaris, op het juiste ogenblik is dan ook cruciaal.

Het is pas zinvol om te procederen wanneer alternatieven zoals bemiddeling en onderhandeling met zekerheid uitgesloten zijn.

Ons kantoor is gespecialiseerd in het zoeken naar een aangepaste geschillenregeling buiten de rechtbank om, via bemiddeling, onderhandeling en collaboratieve onderhandeling waardoor uw conflict op een duurzame wijze in de toekomst zal worden opgelost. Via deze professionele service wordt tezelfdertijd door ons kantoor een juridisch-technisch correct akkoord op papier gezet dat helder is voor partijen of cliënt en ter homologatie of bekrachtiging door de rechtbank kan worden voorgelegd. Al uw persoonlijke, familiale, zakelijke conflicten kunnen door ons kantoor dus geregeld worden via een bemiddeling of een (collaboratieve) onderhandeling.

Als experten bemiddelaars en collaboratieve onderhandelaars zetten wij in op bemiddeling of onderhandeling.  

In het kader van geschillenregeling voor de rechtbank is ons kantoor gespecialiseerd in het familiaal vermogensrecht, met dien verstande begeleiden wij u van A tot Z in de vereffening-verdeling na scheiding bij de notaris of voor de rechtbank én wij berekenen wij uw wettelijk aandeel waar u recht op heeft.

Als experten advocaten familiaal vermogensrecht regelen wij in het kader van uw vereffening-verdeling NA uw echtscheiding juridisch-technisch alles tot in de puntjes. 

Als cliënten voelden wij ons onmiddellijk thuis in een warme huisstijl wat nodig was om tot rust te kunnen komen en vertrouwen te kunnen vinden, wat gerealiseerd wordt bij GF FAMILY LAW! Dit is de juiste aanpak!

Particulier of ondernemer? U kan bij ons terecht en zal zich geen nummer voelen. Wij zoeken samen met u naar het beste traject om uw conflict op te lossen.

Onze service wordt verleend op een ambachtelijke wijze met zeer transparante tarieven.

Wij begeleiden u in al uw conflicten, met aandacht voor uw fundamentele bezorgdheden en beogen om samen met u naar creatieve oplossingen te zoeken gesteund op een kwalitatief juridisch correcte analyse

Welcome to GF FAMILY LAW
MEDIATION + NEGOTATION + THE BEST LAW PRACTICE – More than Average 

 
 

Our new Family-House Style

Voor Al Uw Vragen – Een Helder Antwoord

Fleur Goister
Collaboratief Advocaat-Bemiddelaar – docent Bemiddeling en Collaboratief onderhandelen aan de OVB – Academisch Medewerker VUB