Fleur Goister

Advocaat-Vennoot

Erkend Bemiddelaar in Familiale zaken / Collaboratief advocaat / Docent

 • Co-founder van Pro Mediation – erkende vormingsinstantie door de FBC.
 • 2018-2019 : Formation droit collaboratif niveau I, II et III (Bruxelles) – ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE.
 • 2018 : Nederlandse/Canadese opleiding Collaborative Law (Rotterdam) – VERENIGING VAN COLLABORATIVE PROFESSIONALS (VvCP).
 • 2018 : redactielid van het NNK (Nieuw Notarieel Kwartaaltijdschrift).
 • 2017 – heden: vakgroep ADR Balie van Antwerpen  :  bestuurslid.
 • 2016 : docent basisopleiding bemiddeling en specialisatie familiale bemiddeling, erkende vormingen door de FBC.
 • 2016 : sedert 1 september 2016 : werkend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.
 • 2016 : sedert 1 september : opstart eigen nichekantoor GF FAMILY LAW te Aartselaar – Azalealaan 6.
 • 2016 : juni – september : tijdelijk mandaat, promotor masterproeven voor het behalen van de graad Master in de Rechten, Burgerlijk en Procesrecht aan de VUB (in vervanging van Prof. Dr. Elisabeth Alofs).
 • 2016 : februari – juni: postuniversitaire academische opleiding Estate Planning aan de VUB (PEP).
 • 2016 : benoeming plaatsvervangend rechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (KB 27/04/2016; Belgisch Staatsblad 17/05/2016).
 • 2016 : voorgedragen (op 1 maart) door de Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie van de HRJ voor de vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015).
 • 2016 : deelname aan het wetenschappelijk onderzoeksproject FittiF (Families in transitie) – trajectbemiddeling (UGent).
 • 2016 : vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB, faculteit rechten.
 • 2015 : november : begeleiden/volgen werkcolleges vereffening-verdeling aan de VUB.
 • 2015: verslaggever masterproeven opleiding notariaat aan de VUB, faculteit Recht en Criminologie.
 • 2014 :  intervisies op het Justitiepaleis te Antwerpen omtrent de toepassing van de nieuwe wetgeving op de familierechtbank, specifiek de inpassing van de familiale bemiddelaars (samen met de familierechters, Steven Brouwers, notaris  Annelies Podevyn en Goedele Verlinden van het CAW Antwerpen).
 • 2014 : aansluiting bij forum : bemiddelaars groepering Antwerpen.
 • 2014 : terug keer naar haar roots te Antwerpen met opnieuw vervoeging aan de Antwerpse balie.
 • 2013 : erkenning als bemiddelaar door de overheid.
 • 2013 : mediv opleiding : bemiddeling familiale geschillen.
 • 2012 : b-mediation opleiding : bemiddeling burgerlijke en handelsgeschillen.
 • 2004 : uitbouw niche voor alle familiale geschillen Mechelen – Lier (advocatenkantoor Mattijs Voet – senior partner departement familierecht,  familiaal vermogensrecht, jeugdrecht, erfrecht en vereffening-verdeling nalatenschappen).
 • 2000-2002 : postuniversitaire academische docentenopleiding didactiek rechten Universiteit Antwerpen.
 • 1998 : start eigen advocatenkantoor :  voornamelijk familiale conflicten.
 • 1995 : start stage als  advocaat aan  Antwerpse balie.
 • 1995 : licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent.

Joke De Neys

Jurist

 • September 2017: Juriste bij Gf Family Law
 • September 2016: Juriste bij Notariskantoor Dehandschutter & Podevyn
 • 2016 : februari – juni: postuniversitaire academische opleiding Estate Planning aan de VUB (PEP).
 • 2014-2016: Advocate bij Advocatenkantoor Mattijs & Voet
 • 2011-2014: Advocate-stagiaire aan de Mechelse balie (Charlier Advocaten met specialisatie verkeers-en verzekeringsrecht en vervolgens advocatenkantoor Mattijs & Voet met specialisatie Familierecht)
 • 2011: Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen
 • 2009: Bachelor in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen

Our new Family-House Style