Familierecht

   • Huwelijk
   • Echtscheiding
   • Partnergeweld en uithuiszetting
   • Beëindiging van de samenleving bij wettelijke en feitelijke samenwonenden
   • Ouderlijk gezag – gezamenlijk of exclusief
   • Verblijfsregelingen kinderen
   • Onderhoudsgeld kinderen met berekening
   • Alimentatie ex-partner met berekening
   • Juridische (preventieve) instrumenten tegen internationale kinderontvoering

Familiaal vermogensrecht en vereffening-verdeling

   • Huwelijksstelsels en huwelijkscontract
   • Advies en begeleiding na echtscheiding
   • Procedure vereffening-verdeling na echtscheiding o.a.: vergoedingsregelingen, statuut erfenissen, schenkingen, eigen gelden,  aandelen en hun vennootschapsrechtelijke en familiaal vermogensrechtelijke aspecten

Erfrecht, schenkingen en testamenten

   • Nalatenschappen en vereffening-verdeling
   • Schenkingen/giften
   • Testamenten

Estate planning

   • Adviesverlening inzake vermogensplanning vanuit uw eigen specifieke situatie
   • Adviesverlening vanuit civielrechtelijk vlak, fiscaal en sociaal zekerheidsrechtelijk oogpunt en hun verschillen voor gehuwden, wettelijk of feitelijk samenwonenden
   • Adviesverlening over de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten inzake huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingsrecht en testamenten
   • Adviesverlening over vermogensplanning voor zorgenkinderen
   • Adviesverlening over levensverzekeringen

Bemiddeling en onderhandeling

 1. 24 jaar ervaring als advocaat in onderhandelingstechnieken
 2. 6  jaar erkend bemiddelaar in burgerlijke, handelszaken en familiale zaken