Bemiddeling en (collaboratieve) onderhandeling

Fleur Goister beschikt over degelijke juridische-technische expertise en is al 26 jaar actief als advocate aan de Antwerpse balie. Sedert 10 jaar spitst zij zich toe op alternatieve manieren om conflicten op te lossen,  via bemiddeling en collaboratieve onderhandeling. In het zuivere familierecht spitst zij zich nog uitsluitend toe op bemiddeling en onderhandeling. In het familiaal vermogensrecht en de vereffening-verdeling behandelt Fleur nog contentieux dossiers bij wijze van advies of vertegenwoordiging via de notaris of rechtbank, dan wel gaat haar voorkeur steeds uit naar een oplossing via bemiddeling of onderhandeling.

Fleur is docent en trainer in bemiddeling in de basisopleiding, specialisaties en permanente vorming in het erkend vormingsinstituut Pro Mediation, waarvan zij tevens founder is.

Fleur is sedert 2018 actief bezig met de nieuwe ADR rechtsfiguur van het collaboratief onderhandelen en is sinds oktober 2019 door de Orde van Vlaamse Balies als een van de vier eerste collaboratieve advocaten van Vlaanderen erkend.

Bovendien is Fleur een van de eerste vier lesgevers in België van de Orde van Vlaamse Balies om advocaten op te leiden tot collaboratieve advocaten. 

Familierecht

   • Huwelijk
   • Echtscheiding
   • Partnergeweld en uithuiszetting
   • Beëindiging van de samenleving bij wettelijke en feitelijke samenwonenden
   • Ouderlijk gezag – gezamenlijk of exclusief
   • Verblijfsregelingen kinderen
   • Onderhoudsgeld kinderen met berekening
   • Alimentatie ex-partner met berekening
   • Juridische (preventieve) instrumenten tegen internationale kinderontvoering

Familiaal vermogensrecht en vereffening-verdeling

   • Huwelijksstelsels en huwelijkscontract
   • Advies en begeleiding na echtscheiding
   • Procedure vereffening-verdeling na echtscheiding o.a.: vergoedingsregelingen, statuut erfenissen, schenkingen, eigen gelden,  aandelen en hun vennootschapsrechtelijke en familiaal vermogensrechtelijke aspecten

Erfrecht, schenkingen en testamenten

   • Nalatenschappen en vereffening-verdeling
   • Schenkingen/giften
   • Testamenten

Estate planning

   • Adviesverlening inzake vermogensplanning vanuit uw eigen specifieke situatie
   • Adviesverlening vanuit civielrechtelijk vlak, fiscaal en sociaal zekerheidsrechtelijk oogpunt en hun verschillen voor gehuwden, wettelijk of feitelijk samenwonenden
   • Adviesverlening over de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten inzake huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingsrecht en testamenten
   • Adviesverlening over vermogensplanning voor zorgenkinderen
   • Adviesverlening over levensverzekeringen