Mediation is een techniek
een noodzakelijke handels- en levenswijze;
op de meest alomvattende wijze;
binnen een diverse samenleving

Vorming tot erkend bemiddelaar bij Pro Mediation

Bij Pro Mediation kan u kwaliteitsvolle geaccrediteerde opleidingen volgen tot erkend bemiddelaar.

Pro Mediation is erkend als opleidingsverstrekker door de Federale Bemiddelingscommisie om bemiddelaars op te leiden, alsook om de permanente vorming voor bemiddelaars te organiseren.

Naast haar professionalisme en kwaliteit onderscheidt zij zich door het programma van de opleidingen dat reeds is aangepast aan de nieuwe bemiddelingswet.

Via alle aspecten van de bemiddeling-approach geraak je vertrouwd met bemiddeling in zijn verschillende facetten: de psychologische, sociologische, communicatieve en juridische aspecten en het bemiddelingsproces.

Inschrijven via de website van Pro Mediation

Basisopleiding en specialisatie-opleiding familale Bemiddeling bij Pro Mediation

De basisopleiding en specialisatie-opleiding in familiale zaken is reeds volledig gestoeld op de vereisten van de Nieuwe wetgeving en omvat in totaal ongeveer 100 (basis) + 60 (specialisatie) lesuren, wat bijna een verdubbeling inhoudt van de opleiding onder de oude wet.

In de hernieuwde basisopleiding bemiddeling komen o.m. de volgende thema’s aan bod :

  • De voorstelling en bewustwording van wat bemiddeling is aan de hand van videofragmenten, de maatschappelijke context en analyse van de verschillende vormen van conflictoplossing.
  • De psychologische aspecten, inclusief persoonlijkheidsanalyse, de sociologische aspecten met betrekking tot stereotiepen, clichés, oordeelvorming, verdraagzaamheid.
  • Basisaspecten van Cross border mediation of internationale bemiddeling.
  • De juridische aspecten van bemiddeling met een uitdieping van de Belgische bemiddelingswet en de deontologie van de bemiddelaar, naast onderhandelingsmethodes en conflicttheorieen..
  • Het bemiddelingsproces met de verschillende fases, competenties, technieken en attitudes, geïntegreerd tot één samenhangend geheel.

     Steeds met veel (50%) praktijkoefeningen en rollenspelen.

Zie promediation.eu voor het volledige programma.

In de hernieuwde specialisatieopleiding worden de vorige thema’s verder uitgediept en vervolledigd, met telkens veel (50%) praktijkoefeningen, onder meer :

  • Wat maakt een bemiddelaar tot een goede bemiddelaar? Hoe het bemiddelingsproces doorlopen? 
  • Wat doe je concreet met psychologische en sociologische aspecten in bemiddeling?
  • Wat als mensen emotioneel geblokkeerd zijn tijdens de bemiddeling? Een patstelling.
  • Wat met interculturele aspecten en verschillen?
  • De juridische aspecten van bemiddeling met een uitdieping van de Familierechtbank, de onderhoudsbijdrage, de verblijfs-, gezags- of kostenregeling van het kind, de vereffening-verdeling , het erfrecht.

Deze wettelijk hernieuwde en erkende opleiding komt in aanmerking voor KMO en educatief verlof . 

Zie promediation.eu voor het volledige programma. 

Praktijkcolleges vereffening-verdeling VUB

Tenslotte is Fleur Goister vrijwillig wetenschappelijk medewerkster aan de VUB sedert 2015 en begeleidt zij mee de werkcolleges van Vereffening-Verdeling in de Masteropleiding in het Notariaat.

Deze opleiding beoogt een uitdieping van uw kennis van o.m. het familiaal vermogensrecht, vereffening-verdeling waarmee juridische actoren in aanraking komen.