Mediation is een techniek
een noodzakelijke handels-en levenswijze;
op de meest alomvattende wijze;
binnen een diverse samenleving

Vorming tot erkend bemiddelaar –  Fleur Goister en Katrien Sansen

Via alle aspecten van de bemiddeling-approach geraak je vertrouwd met bemiddeling in zijn verschillende facetten: de psychologische, sociologische en juridische aspecten en het bemiddelingsproces.

Wij bieden als lesgevers duo-trainingen aan rond de specifieke, aparte onderwerpen, bijvoorbeeld:

 • Hoe bemiddelen in 1 dag?
 • Vereffening-verdeling
 • Cross Border Mediation 
 • Partnergeweld
 • Gevolgen van een echtscheiding op kinderen/ouders

Inschrijven via de website van Gf Family Law

Opleiding Bemiddeling – hoofddocenten Fleur Goister en Katrien Sansen

In de basisopleiding bemiddeling komen de volgende thema’s aan bod – acht lesdagen :

 • De voorstelling van wat bemiddeling is aan de hand van videofragmenten, de maatschappelijke context en analyse van de verschillende vormen van conflictoplossing.
 • De psychologische aspecten, inclusief persoonlijkheidsanalyse, de sociologische aspecten met betrekking tot stereotiepen, clichés, oordeelvorming, verdraagzaamheid.
 • Basisaspecten van Cross border mediation of internationale bemiddeling.
 • De juridische aspecten van bemiddeling met een uitdieping van de Belgische bemiddelingswet en de deontologie van de bemiddelaar, naast onderhandelingsmethodes en conflicttheorieen..
 • Het bemiddelingsproces met de verschillende fases, competenties, technieken en attitudes, geïntegreerd tot één samenhangend geheel.

     Steeds met veel praktijkoefeningen en rollenspelen.

In de specialisatieopleiding worden de vorige thema’s verder uitgediept en vervolledigd, met telkens veel praktijkoefeningen – zes lesdagen :

 • Wat maakt een bemiddelaar tot een goede bemiddelaar? Hoe het bemiddelingsproces doorlopen? 
 • Wat doe je concreet met psychologische en sociologische aspecten in bemiddeling?
 • Wat als mensen emotioneel geblokkeerd zijn tijdens de bemiddeling? Een patsstelling.
 • Wat met interculturele aspecten en verschillen?
 • De juridische aspecten van bemiddeling met een uitdieping van de Familierechtbank, de onderhoudsbijdrage, de verblijfs-, gezags- of kostenregeling van het kind.

De opleiding komt in aanmerking voor KMO en educatief verlof .  

Vermelde opleidingen worden georganiseerd door People Interaction en werden momenteel reeds 2 jaar gedoceerd door Fleur Goister en Katrien Sansen te Gent, Houthalen-Helchteren en Antwerpen, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Praktijkcolleges vereffening-verdeling VUB

Tenslotte is Fleur Goister vrijwillig wetenschappelijk medewerkster aan de VUB sedert 2015 en begeleidt zij mee de werkcolleges van Vereffening-Verdeling in de Masteropleiding in het Notariaat.

Deze opleiding beoogt een uitdieping van uw kennis van o.m. het familiaal vermogensrecht, vereffening-verdeling waarmee juridische actoren in aanraking komen.