De in de volksmond genaamde “erfenisrechten”, zijnde de successierechten, zijn in beginsel altijd verschuldigd in geval van overdracht van goederen door overlijden.

Er bestaan een aantal technieken om ter gelegenheid van uw overlijden (dat er ooit zal komen) reeds een aantal goederen over te dragen bij leven op een zo fiscaal voordelig mogelijke manier, bijvoorbeeld via het huwelijkscontract, vrijstelling van successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner in Vlaanderen en Brussel, een schenking in onverdeeldheid en uit onverdeeldheidtreding (de techniek van de dubbele akte), gesplitste aankoop onder bepaalde voorwaarden, het oprichten van een patrimoniumvennootschap en handgift, het afsluiten van een vermogenskrediet, een levensverzekering…

Of dat één of meerdere van deze technieken interessant kunnen zijn voor u is afhankelijk van elke specifieke situatie afzonderlijk waarbij u rekening moet houden met de fictiebepalingen die de wetgever in het Wetboek van Successierechten heeft ingelast door bepaalde overdrachten bij leven onder bepaalde omstandigheden gelijk te stellen met een overdracht door overlijden en de rechtspraak hieromtrent.

Enkel en alleen op deze wijze zal het mogelijk zijn om uw vermogen op een veilige verantwoorde wijze en in overeenstemming met de wet te optimaliseren bij leven en alsnog de heffing van een hoger successierecht later te vermijden.