Aangepaste Geschillenregeling via bemiddeling en collaboratieve onderhandeling

  • Evenwichtige snelle en duurzame oplossing
  • Vermijden van complexe en dure procedures
  • positieve energie voor alle partijen

Bij mij telt het persoonlijk contact

  • Betrokkenheid en volledige inleving in uw conflicten
  • Gezamenlijk denkwerk in functie van al onze belangen

Expertise is niets zonder creativiteit

  • Creatieve oplossingen ten gevolge van een positief gezamenlijk denkwerk
  • Doelgericht resultaat in enkele sessies

Meerwaarde begint bij kennis van zaken

  • Humane kennis maar ook juridische achtergrond is belangrijk voor de meer complexe conflicten, beiden gaan hand in hand
  • Efficiente structuur

Fleur Goister @ LinkedIn