Het is pas zinvol om te procederen wanneer alternatieven zoals bemiddeling en onderhandeling met zekerheid uitgesloten zijn. Meer en meer particulieren maar ook bedrijven opteren om hun conflict via bemiddeling of onderhandeling op te lossen. Dit kan vooraf maar ook nog tijdens een procedure. Het is nooit te laat voor partijen om alsnog nog te kiezen voor een bemiddeling. Ook vanuit de rechtbank wordt bemiddeling op vandaag sterk aangemoedigd. Sommige familierechtbanken voorzien zelfs in de mogelijkheid van een voorafgaand trajectkeuzegesprek met een bemiddelaar als garantie voor de rechtzoekende dat vooraleer hij zich vastbijt in een dure en lange procedure hij zeker afdoende geïnformeerd is over de alternatieven van conflictoplossing. De wetgever verplicht overigens de advocaat om de partijen voorafgaand te informeren over het bestaan van alternatieven van conflictoplossing. Vandaag staat dan ook vast dat partijen mogen verwachten van hun advocaat (ongeacht of deze erkend bemiddelaar is) dat hij vertrouwd is met de principes van bemiddeling en andere alternatieve vormen van conflictoplossing.
In geval van bemiddeling behoud je ZELF de controle over jouw zaak en niet de advocaten die enkel mogen bijstaan. Wanneer partijen via de bemiddeling samen zelf een oplossing hebben gevonden, zullen zij achteraf ook met meer tevredenheid kunnen terugblikken op het resultaat. Daar waar bemiddeling niet altijd mogelijk is, blijft procedure evenwel nodig. Met haar jarenlange expertise in advocatuur & mediation weet GF FAMILY LAW als geen ander wanneer er nog bemiddeld kan worden of niet.

Hebt u meer vragen over bemiddeling en de mogelijkheden hieromtrent, aarzel dan zeker niet om met ons kantoor contact op te nemen.